Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)”

Projekt realizowany jest w okresie: od 21.11.2022 do 11.09.2023

Głównym celem projektu jest:

poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w infrastrukturze publicznej, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Gminie Tarnowo Podgórne. Projekt pomoże zredukować wysokie koszty ogrzewania budynku spowodowane nadmierną utratą ciepła przez dach, podsadzki i przegrody zewnętrzne. Jego realizacja wpłynie na poprawę jakości powietrza, oszczędność kosztów utrzymania obiektu oraz wzrost komfortu użytkowania.

Cele szczegółowe:

 • modernizacja energetyczna budynku,
 • podniesienie komfortu użytkowania,
 • podniesienie jakości życia mieszkańców gminy poprzez poprawę stanu powietrza,
 • podniesienie atrakcyjności gminy,
 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Projekt zakłada:

 • Prace termomodernizacyjne, w tym: izolacje i ocieplenia, wymiana stolarki i ślusarki zewnętrznej, roboty odtworzeniowe,
 • Modernizacja systemu wentylacji,
 • Modernizacja systemu grzewczego i cwu,
 • Wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • Instalacja klimatyzacji,
 • Instalacja OZE,
 • Nadzór inwestorski,
 • Promocja projektu. 

Planowane efekty projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 3349,15 m2
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 0,0366 MWe
 • Dodatkowo zdolność wytwarzania energii cieplnej z OZE – 0,0488 MWt
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 szt
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 96 szt
 • produkcja energii elektrycznej z nowowybudowanej instalacji wykorzystującej OZE 32,26 MWhe/rok
 • produkcja energii cieplnej z nowowybudowanej instalacji wykorzystującej OZE 47,35 MWht/rok
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 96,06 tony równoważnika CO2
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 500190,00 kWh/rok
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 24,57 MWhrok
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1266,69 GJ/rok
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach 0 EPC
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej 1355,17 GJ/rok

Wartość projektu: 7 219 977,33 PLN

Wartość dofinansowania: 4 293 579,28 PLN