Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 2: „Społeczeństwo informacyjne”

Działanie 2.1: „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Poddziałanie 2.1.1: „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Projekt realizowany jest: od 01.09.2017-30.09.2020 r.

Lider projektu: Gmina Tarnowo Podgórne

Partnerzy: Miasto i Gmina Buk, Gmina Dąbie, Miasto Gniezno, Gmina Grodzisk Wielkopolski, Gmina Miejska Kościan, Gmina Krobia, Gmina Lądek, Gmina Nowy Tomyśl, Powiat Nowotomyski, Gmina Orchowo, Powiat Śremski, Gmina Rokietnica, Gmina Skulsk, Gmina Wieleń, Gmina Władysławów, Gmina Żerków.

Głównym celem projektu jest: zapewnienie mieszkańcom ww gmin lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. W rezultacie wpłynie to na poprawę sprawności działania urzędów administracji samorządowej, jakości obsługi obywateli, dostępu obywateli do informacji publicznej.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 40 szt
  • Liczba rozbudowanych lub zmodernizowanych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 11 szt
  • Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 66 szt
  • Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości 4 – transakcja – 43 szt
  • Liczba podmiotów, które udostępniły online informacje sektora publicznego – 2 szt
  • Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 169 szt
  • Liczba udostępnionych online dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 168 szt
  • Liczba zakupionych środków trwałych – 480 szt
  • Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych – 146 szt.

Wartość projektu: 11 193 263,48 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 9 068 888,21 zł.