Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórnym – wzrost jakości kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Projekt realizowany jest: od 1 czerwca  2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Głównym celem projektu jest: poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym w województwie wielkopolskim i podniesienie jakości kształcenia zawodowego realizowanego prze Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne poprzez utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzącego w strukturę ZST Tarnowo Podgórne i wyposażenie pracowni zawodowych, które będą wykorzystywane w funkcjonowaniu CKZ. Realizacja wysokiej jakości kursów i szkoleń oraz doradztwa zawodowego, staży zawodowych w nowoczesnych przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu robotyki i mechatroniki oraz realizacja wysokiej jakości kursów i szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • Osiągnięcia celu szczegółowego poddziałania 8.3.1 WRPO 2014+
 • Utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego, w tym zakupie wyposażenia pozwalającego na wdrożenie i upowszechnienie nowych technologii.
 • Wsparcie poprzez realizację różnych form wsparcia: szkoleń, kursów, staży, kształcenia kompetencji kluczowych, doradztwa zawodowego dla uczniów.
 • Wsparcie poprzez realizacje kursów i szkoleń dla nauczycieli

Efektem udzielonego wsparcia w postaci kursów oraz staży zawodowych dla uczniów będzie podniesienie ich kompetencji, poziomu wiedzy praktycznej i kwalifikacji zawodowych ułatwiających znalezienie pracy w zawodzie. 

Projekt zakłada następujące działania:

 • Podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkoły
 • Podnoszenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 • Wyposażenie pracowni technologii mechanicznych – Obrabiarka CNC, edukacyjne ramę robota z detekcją kolizji.
 • Tworzenie/wspieranie CKZ, CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z CKZ
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży.
 • Staże uczniowskie zawodowe w przedsiębiorstwach.

 

Wartość projektu: 475 506,04 zł

 Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 404 180,13 zł