Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego

Projekt realizowany jest w okresie: od 25.08.2017-30.08.2021

Głównym celem projektu jest:

Budowa szkoły zawodowej, która pozwoli na zapewnienie wysokich standardów edukacji ponadpodstawowej zawodowej będąca odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku pracy i przedsiębiorców.

Projekt zakłada:

Budowę obiektu szkolnego składającego się z dwóch budynków połączonych ze sobą za pomocą łącznika tj. budynku dydaktycznego – trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego z wewnętrznym dziedzińcem, dachem prostym oraz budynku sali sportowej (nie wchodzi w zakres projektu).

W budynku dydaktycznym zlokalizowanych jest 18 sal dydaktycznych, 14 pracowni zawodowych, pomieszczenia administracyjne, magazynowe, techniczne oraz sanitarne.

Budynek został zaprojektowany bez barier architektonicznych a wszystkie pomieszczenia zostały przystosowane do poruszania się po nich przez osoby niepełnosprawne

Planowane efekty projektu:

  1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 1 szt.
  2. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 800 osób
  3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 10 EPC
  4. Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 130 osób/rok

Osiągnięte efekty projektu:

  1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 1 szt.
  2. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 800 osób
  3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 23,96 EPC
  4. Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 148 osób/rok

Wartość projektu: 28 798 283,13 zł

Wartość dofinansowania: 24 223 771,85 zł