Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Projekt realizowany jest w okresie: od 06.05.2022 do 06.03.2023

Głównym celem projektu jest:

wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym poprzez dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a pozostałymi.

Projekt zakłada:

  • Zakup 122 szt laptopów do nauki zdalnej
  • Zakup usługi dostępu do Internetu dla 2 uczniów

Planowane efekty projektu:

Zapewnienie 122 uczniom z terenu Gminy Tarnowo Podgórne równego dostępu do rozwoju cyfrowego.

Wartość projektu: 309 230,00

Wartość dofinansowania: 309 230,00

Przedsięwzięcie jest w 100% dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”, Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Więcej: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu