WRK oraz Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zapraszają na szkolenie dla Organizacji Pozarządowych

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zapraszają fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i inne podmioty o charakterze społecznym, na szkolenie, które odbędzie się 12 maja 2021 (środa) o godz. 10.00 na platformie zoom.

Podczas szkolenia poruszymy takie tematy jak:
– zasady ubiegania się o dofinansowanie części wynagrodzeń (art. 15 zze), w tym omówienie wniosku i najczęściej popełnianych błędów,
– zasady ubiegania się o pożyczkę 5000 zł w tym omówienie wniosku i najczęściej popełnianych błędów,
– zasady ubiegania się o dotację 5000 zł dla podmiotów mających odpowiednie przeważające kody PKD w tym omówienie wniosku i najczęściej popełnianych błędów,
– sesja pytań i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzą specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy z Poznaniu, którzy na co dzień zajmują się rozpatrywaniem wniosków organizacji pozarządowych.
Przewidywany czas szkolenia to 1,5 godziny i może w nim wziąć udział każda organizacja, której siedziba lub odział są zarejestrowane na terenie Wielkopolski lub której działania zwiększają jakość życia mieszkańców Wielkopolski. Pierwszeństwo udziału w szkoleniu maja organizacje członkowskie WRK. Spotkanie dodatkowo będzie okazją do podyskutowania o tym, jakiego wsparcia potrzebują organizacje pozarządowe, a także jak miałoby wyglądać miejsce oferujące wsparcie NGO-som.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane będą do 11 maja do godziny 16:00 lub do wyczerpania miejsc. Organizacjom, które zgłoszą się na szkolenie, do godziny 20:00 zostanie wysłany w osobnym mailu aktywny link do spotkania. Proszę pamiętać także o sprawdzeniu folderu spam.

REJESTRACJA