Ogłoszenia dla NGO

Konkurs dla klubów sportowych pt. „SPORTOWA NATURA”

08.07.2022

Lasy Państwowe zapraszają wszystkie kluby sportowe w Polsce do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „Sportowa Natura”. Chcą wspólnie promować ruch na świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej polskiej przyrody. Nagrodzone będą najciekawsze pomysły, a ograniczeniem jest tylko wyobraźnia. Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Krok 1. Zaproponuj wydarzenie, promuj aktywność fizyczną Aby wziąć udział […]

CWOP zaprasza na bezpłatne szkolenie dla NGO-sów połączone z indywidualnymi konsultacjami

25.05.2022

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza na  bezpłatne szkolenie połączone z indywidualnymi konsultacjami 2.06.2022 r. godz. 17:00-19:00 Miejsce: sala w budynku przy stadionie GKS Tarnovia ul. 23 Października 34 w Tarnowie Podgórnym Tematy: Część I : Zarząd w organizacji: role, odpowiedzialność, formy zatrudnienia Część II: Pomoc uchodźcom- NGO  w nowej rzeczywistości- praktyczne problemy prawne, przed którymi […]

Wakacyjna AktywAKCJA Program grantowy organizowany przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju

25.04.2022

Program grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA” organizowany przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju w celu wyłonienia i przyznania dofinansowania w postaci Grantu inicjatywom wspierającym lokalne społeczności w podejmowaniu działań sportowych, rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: czerwiec -sierpień 2022; Celami szczegółowymi Programu są: promocja aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez […]

Granty dla UKS-ów i klubów sportowych z Programu Rządowego KLUB – „Witaj w Klubie”

07.04.2022

Rządowy Program „KLUB” – edycja 2022 / podstawowe informacje   Cele Programu: • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”, • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży, • stworzenie możliwości […]

Konkurs dla NGO-sów- możliwość dofinansowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

06.04.2022

Informacje o konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajdziecie Państwo pod linkiem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl/5986/dokument/14024 Zadanie:  Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie problematyki związanej z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń behawioralnych, poprzez promowanie zdrowego stylu życia, m.in. poprzez kampanie, festyny, imprezy dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. […]