Ważne! nowy obowiązek stowarzyszeń, klubów, fundacji wpisanych do KRS-u REJESTRACJA W CRBR termin do 31 stycznia 2022 r.

Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy: stowarzyszeń, klubów, fundacji wpisanych do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego

TERMIN OSTATECZNY wpisu do 31 stycznia 2022 r.

Uwaga! Beneficjentowi Rzeczywistemu grożą poważne konsekwencje ( kary pieniężne), jeśli nie dokona prawidłowego wpisu danych w CRBR w określonym terminie.

Tutaj znajdą Państwo analizę prawną przygotowaną przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, która pozwoli uniknąć przewidzianych przez ustawodawcę sankcji i dopełnić obowiązku:

SGiPW 271 13.12.21 pismo w sprawie obowiązku wpsiu do CRBO

Obowiązek wpisu do CRBO