Targi dla NGO-sów

W 29-30 czerwca odbędą się II Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO.
w Targi Kielce S.A.

Wszystkie informacje o rejestracji gości i wystawców, a także aktualności dostępne są na stronie: https://targingo.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Głównym organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wydarzenie objął Patronatem Honorowym Wiceprezes Rady Ministrów Prof. Piotr Gliński.

Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO będą platformą do wymiany doświadczeń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat działalności organizacji pozarządowych i poznania wszelkich przejawów aktywności społecznej.

Współorganizatorami wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Fundacja imienia Stefana Artwińskiego oraz Muza Dei

Partnerami Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO są: Tropem Przygody, Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich oraz Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego.