Szkolenie dla NGO pt. Prawny survival- umowy i rejestry przydatne organizacji oraz omówienie wzoru oferty i sprawozdania – przygotowanie do konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Szkolenie obejmie dwa bloki tematyczne, pierwszy dotyczy umów i rejestrów przydatnych dla organizacji drugi dotyczy omówienia wzorów ofert ( przygotowanie do konkursu ofert na realizację zadania publicznego) i sprawozdań rozliczeniowych dotacji obowiązujących w 2023 r.

I Prawny survival w NGO – umowy i rejestry przydatne dla organizacji:

Wolontariat

Umowy użyczenia

CRBR- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Sprawdzanie drugiej strony-umowy

Przydatne rejestry

II Omówienie wzorów ofert oraz sprawozdań rozliczeniowych dotacji obowiązujących w 2023 r.

Termin 17 listopada godz. 17:00-19:00

rejestracja: kontakt@fundacjaintegro.pl; tel. 608 636 171, 602 744 519

Miejsce szkolenia: sala w budynku przy stadionie GKS Tarnovia ul. 23 Października 34, w Tarnowie Podgórnym

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Gminy Tarnowo Podgórne