Program Lokalne Partnerstwa Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolność

Poznaj sprawdzoną metodę animacji

Lokalnie, razem i skutecznie  tak działają organizacje pozarządowe, firmy, samorządy i inne podmioty połączone misją programu  pod tytułem Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki doświadczeniu w realizacji projektów w całej Polsce została wypracowana autorska metoda animacji na rzecz dobra wspólnego. Jej skuteczność została potwierdzona w badaniach zespołu Uniwersytetu Warszawskiego.

26 kwietnia w czasie wydarzenia online odbędzie się premiera publikacji poświęconej metodzie oraz omówienie wyników badań dotyczących jej skuteczności.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy, którzy chcą dokładniej poznać metodę animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego, a także osoby naukowo lub praktycznie zajmujące się aktywizacją społeczną, poszukujące sposobów wzmacniania lokalnego kapitału społecznego.

O programie:

Lokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na rzecz tworzenia partnerstw mających realizować projekty ważne dla lokalnych społeczności.

Transmisja ON-LINE 26 KWIETNIA

Szczegóły

Źródło: fragment informacji prasowej Program Lokalne Partnerstwa PAFW, przesłany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce