Program Grantowy: Patroni Roku 2021

Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej  ogłosiła  konkurs pod nazwą Patroni Roku 2021

Można zgłosić różnorodne projekty dotyczące upamiętnienia patronów bieżącego roku, którymi są: Kardynał Stefan Wyszyński, Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Pracownicy Ochrony Zdrowia, Konstytucja 3 Maja oraz Powstania Śląskie.

O granty mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • domy kultury,
  • biblioteki

Grant można otrzymać na realizację projektów takich jak:

•    upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych;
•    konferencje, spotkania, sympozja, webinaria;
•    wydawnictwa;
•    koncerty;
•    wydarzenia plenerowe;
•    formy współzawodnictwa na odległość;
•    wystawy;
•    audycje radiowe, telewizyjne;
•    promocja w Internecie;
•    aplikacje mobilne;
•    warsztaty;
•    projekty innowacyjne.

Szczegóły można znaleźć klikając tutaj