Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia przez organizacje pozarządowe zadania pt. Wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z Urzędem Gminy Tarnowo Podgórne-świadczenie usług w systemie wideo-tłumacza języka migowego

Zarządzenie Nr 39-2021 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne wraz z ogłoszeniem