Nowe terminy sprawozdań finansowych dla Organizacji Pozarządowych

29 marca b.r. opublikowano dwa rozporządzenia odsuwające w czasie realizację marcowych obowiązków, które dotyczą organizacji pozarządowych.

Terminy sprawozdawcze zostały przesunięte o 3 miesiące – tak, jak w roku ubiegłym. Sprawozdanie finansowe będziemy więc sporządzać i podpisywać do końca czerwca, natomiast zatwierdzać do końca września 2021 r.

Obowiązującym w tym roku terminem na wysłanie deklaracji CIT-8 za 2020 r. jest natomiast 30 czerwca 2021 r.

Materiał przygotowany przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Tarnowie Podgórnym.