Konkurs Wielkopolska Wiara – Mikrodotacje. Zapraszamy na spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Centrum PISOP Poznań

Spotkanie 22 kwietnia 2024 r. godz. 17:00-18:00 w Centrum Demokracji i Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 99 (wjazd od ulicy Zb.Romaszewskiego)

Chcesz działać na rzecz swojej miejscowości, ale nie wiesz, skąd pozyskać środki? Boisz się konkurować z doświadczonymi w pisaniu projektów organizacjami pozarządowymi? A może chcesz sprawdzić swoją umiejętność planowania działań? Ten konkurs jest dla ciebie! Dowiedz się więcej o konkursie mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Zdobądź do 7.000 zł na realizację pomysłu! Zapraszamy 22 kwietnia poniedziałek! Zgłoszenia: do 19 kwietnia 2024 r.

Jakie grupy mogą być wspierane w ramach konkursu:

a. MŁODA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA tj. Organizacja Pozarządowa, która spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

– jej siedziba jest zlokalizowana na terenie województwa wielkopolskiego,

– jej roczny przychód (za poprzedni zakończony rok obrotowy), nie przekroczył 50.000,00 zł

– została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia Oferty,

– w ramach Projektu planuje prowadzić działania na rzecz mieszkańców województwa wielkopolskiego  w Sferze Pożytku Publicznego lub działania w Sferze Pożytku Publicznego z elementami rozwoju instytucjonalnego Młodej Organizacji Pozarządowej.

b. GRUPA NIEFORMALNA tj.:

– zespół co najmniej trzech osób fizycznych (pełnoletnich) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,

– grupa nieposiadająca osobowości prawnej,

– ubiegająca się o wsparcie realizacji inicjatywy oddolnej, mieszczącej się w sferze zadań publicznych

– zakładająca wspólną realizację Projektu w Wielkopolsce na rzecz mieszkańców województwa wielkopolskiego.

c. GRUPA NIEFORMALNA Z PATRONEM, przy czym:

– Patronem jest organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UDPPW, użyczający swojego potencjału Grupie Nieformalnej, z siedzibą / jednostką organizacyjną w Wielkopolsce lub / i prowadzi działania na rzecz wsparcia grup nieformalnych na terenie całego kraju, które mogą ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna działająca w Wielkopolsce miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia na terenie Wielkopolski.

Projekt jest zainicjowany i realizowany przez Grupę Nieformalną. Patron udziela wsparcia, w realizacji projektu Grupie Nieformalnej, polegającego m.in. na udostępnieniu konta bankowego, prowadzeniu wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej związanej z realizacją Mikrodotacji. Patron może prowadzić działania animacyjne, promocyjne i informacyjne, które mają aktywizować członków wspólnot lokalnych i wspierać ich wiedzą konieczną do realizacji Projektu.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021–2030.