Konkurs Wielkopolska Wiara edycja 2023 – PISOP Poznań

Centrum PISOP zaprasza:

– młode organizacje pozarządowe,
– grupy nieformalne w imieniu własnym,
– grupy nieformalne z organizacjami pozarządowymi pełniącymi rolę Patronów,

z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie na realizację projektów w jednej z kategorii:

– zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowane do mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego – tzw. Inicjatywa oddolna;
– zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) z elementami rozwoju młodej NGO
. skierowane do mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego – tzw. Inicjatywa oddolna z elementami rozwoju młodej organizacji pozarządowej.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 7.000 zł.

Wkład własny NIE JEST wymagany.

Maksymalny okres realizacji projektów to 1 maja 2023 roku – 15 listopada 2023 roku.

Budżet przeznaczony na mikrodotacje to 570 500,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych).

Oferty należy składać TYLKO za pomocą GENERATORA dostępnego na stronie www.pisop.org.pl

UWAGA!!!

NABÓR OFERT PROWADZONY BĘDZIE od 20 lutego 2023 roku do 30 marca 2023 roku do godz. 12.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 15:00, udzielają:

Anna Lewandowska – pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub anna.lewandowska@pisop.org.pl

Magdalena Wróblewska – pod numerami 65 520 78 86, 534 202 744, lub magdalena.wroblewska@pisop.org.pl

Piotr Kotlarek pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub piotr.kotkarek@pisop.org.pl

Paweł Wojciechowski pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub pawel.wojciechowski@pisop.org.pl

Hubert  Łaganowski – hubert.laganowski@pisop.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.