Konkurs pn. „Wzajemnie potrzebni” zlecony przez kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych termin naboru do 23 marca 2023 r.

Celem konkursu jest wyłonienie Ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób
i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce m. in.w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych.

Każda z ofert złożona w ramach konkursu powinna zawierać utworzenie Społecznej Agencji Najmu.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

Informacje kontaktowe