Instrukcja rejestracji NGO w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Uwaga!! Obowiązek rejestracji ! termin do 31 stycznia 2022 r.

Dotyczy Organizacji Pozarządowych m.in. stowarzyszeń , fundacji , klubów sportowych , które zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym

INSTRUKCJA_CRBR