Inkubator Włączenia Społecznego- możliwość uzyskania grantu na innowacje na rzecz osób wykluczonych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim, rozpoczęła realizację projektu Inkubator Włączenia Społecznego .
Celem projektu jest wsparcie i upowszechnienie innowacyjnych pomysłów, które przyczynią się do rozwiązania problemów osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego. Inkubator, utworzony w ramach projektu, jest miejscem, gdzie każda osoba/instytucja mająca pomysł na innowację społeczną, może się zgłosić w celu uzyskania wsparcia i pomocy w rozwoju swojego pomysłu. Projekt zakłada udzielenie grantów na 60 innowacji społecznych oraz upowszechnienie 6 z nich. Maksymalna kwota grantu  na innowację wynosi 100 000 PLN.
Nabór wniosków na innowacyjne pomysły rozpoczął się w marcu br. i ma charakter ciągły.
Już teraz zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane projektem i pozyskaniem środków na innowacje na cykl spotkań Śniadania przy innowacjach , organizowanych on-line na platformie zoom.
Śniadania są przeznaczone dla osób i podmiotów z całej Polski, poszukujących inspiracji do innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na spotkania zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które działają w obszarze społecznym, reprezentujące NGO, JST, instytucje kultury, edukacji, MŚP, uczelnie, a nawet osoby indywidualne, które mają innowacyjny zmysł.Najbliższe spotkanie już 10 sierpnia  o godzinie 10.00.W programie spotkania m. in.:– Inkubator Włączenia Społecznego informacje o projekcie
– Możliwości uzyskania grantu w ramach IWS
– Innowacje czym są i czego dotyczą
– Dobre praktyki z zakresu innowacji społecznych
– Projektowanie uniwersalne  – Warsztaty kreatywne dot. myślenia kreatywnego

W celu rejestracji na spotkanie proszę o podanie oraz imienia i nazwiska uczestnika na e-mail: agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl.

Prosimy o kontakt e-mailowy również jeśli chcą Państwo uczestniczyć w kolejnych spotkaniach, które będziemy organizować w kolejnych miesiącach. Osoba kontaktowa w sprawie projektu: Agnieszka Zańczak.