Centrum PISOP przeprowadza Diagnozę sektora pozarządowego w Wielkopolsce

Do udziału w badaniu zapraszamy  przedstawicieli organizacji społecznych i grup nieformalnych

Ankieta dostępna jest tutaj

Ankieta składa się z 14 pytań. Jej wypełnienie nie zajmie nie więcej niż 20 minut.

Zebrane dane posłużą  Centrum PISOP do przygotowania oferty wsparcia doradczego i szkoleniowego  realizowanego przez Centrum PISOP na rzecz wielkopolskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Wspólnie zbadajmy potrzeby sektora społecznego w Wielkopolsce!

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie

Dodatkowo, wśród osób, które pozostawią adres e-mail, rozlosowane zostaną nagrody!

Projekt jest realizowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.