Zabiegi rehabilitacyjne

W lutym 2020 r. ruszyliśmy z realizacją  nowego programu skierowanego do osób po 60 roku życia zmagających się z  różnego rodzaju dysfunkcjami narządów ruchu, kręgosłupa czy odczuwających bóle mięśniowe. Polega on na przeprowadzeniu serii zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych do schorzenia pacjenta. Dofinansowanie wynosi  do 500 zł/osobę.  Środki przeznaczone na jego realizację w 2021 roku to 100 tys. zł., a czas trwania programu 2020-2022

Kryteria jakie należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do w/w programu:

  • musisz mieć ukończony 60 rok życia
  • jesteś mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne
  • posiadasz Kartę Mieszkańca
  • posiadasz skierowanie na zabiegi od lekarza rodzinnego lub specjalisty
  • w ciągu ostatnich 6 m-cy nie korzystałeś z zabiegów rehabilitacyjnych ze środków NFZ i nie masz umówionych takich zabiegów w ciągu najbliższego miesiąca (stan na dzień zgłoszenia się do programu).

Aby skorzystać z zabiegów należy zgłosić się do jednego z dwóch  realizatorów programu „Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle chorych) mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne” na lata 2020-2022:

  • KARO-MED. Karolina Majka-Klak, ul. Wiśniowy Sad 21, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 726 735 661
  • REHABILITACJA REHAPUNKT, ul. Nowa 15, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 666 098 111