Programy

Pliki do pobrania:

 1. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnowo Podgórne w latach 2009-2032
  uchwała
 2. Program likwidacji wyrobów zawierających azbest w Powiecie Poznańskim
  wniosek
  formularz
  oświadczenie
 3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021
 4. Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w roku 2023
 5. Program badania kamerą termowizyjną
  wniosek o wykonanie inspekcji termowizyjnej
 6. Dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła
  harmonogram rzeczowo-finansowy
  oświadczenie o wysokości dochodów
  oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis
  rozliczenie dotacji
  uchwała w sprawie zasad przyznawania dotacji
  wniosek
  zaświadczenie o pomocy de minimis
  informacje ogólne
 7. Dofinansowanie w przypadku jednoczesnego wykonywania fotowoltaiki oraz wymiany pieca
  uchwała (dofinansowanie dodatkowe)
  wniosek (dofinansowanie dodatkowe)
  regulamin (fotowoltaika)
  wniosek o przyznanie dofinansowania (fotowoltaika)
  wniosek o rozliczenie (fotowoltaika)