Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zaprasza mieszkańców do udziału w Programie „LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO IN VITRO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOWO PODGÓRNE NA LATA 2022-2024″.

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 25-43 lat wg rocznika urodzenia,
  • wiek mężczyzny mieści się w przedziale 25-50 lat wg rocznika urodzenia,
  • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
  • są mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne od min. 12 miesięcy i posiadają Kartę Mieszkańca,
  • stwierdzona została przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu,
  • wyrażą zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów,
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 000,00 zł. pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury, maksymalnie dwóch procedur. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.

Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami dostępne są w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne. Wszelkie informacje dostępne są także pod nr tel. 61 89 59 204

Środki przeznaczone w 2023 roku na jego realizację to 100 tys. zł., a kwota dofinansowania wynosi 5 tys. zł . pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury a maksymalnie dwóch procedur. Pozostałe koszty ponoszą pacjenci. Przypominamy, że realizacją procedur zapłodnienia pozaustrojowego w ramach naszego programu zajmują się:

  • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, ul. Polna 33, tel. kont. 618 419 119, e-mail: ivf-lab@gpsk.am.poznan.pl