Fluoryzacja na terenie szkół

W szkołach podstawowych realizowany jest program walki z próchnicą przeznaczony dla dzieci zamieszkujących Gminę Tarnowo Podgórne w klasach 0-6 uczących się w szkołach na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Polega on na cyklu fluoryzacji przeprowadzanych na terenie szkół przez wykwalifikowane higienistki. Zabiegi odbywają si e po uzyskaniu zgody rodziców.