Ogłoszenia dla NGO

Ważne! nowy obowiązek stowarzyszeń, klubów, fundacji wpisanych do KRS-u REJESTRACJA W CRBR termin do 31 stycznia 2022 r.

22.12.2021

Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy: stowarzyszeń, klubów, fundacji wpisanych do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego TERMIN OSTATECZNY wpisu do 31 stycznia 2022 r. Uwaga! Beneficjentowi Rzeczywistemu grożą poważne konsekwencje ( kary pieniężne), jeśli nie dokona prawidłowego wpisu danych w CRBR w określonym terminie. Tutaj znajdą Państwo analizę prawną przygotowaną przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji […]

Powiat Poznański ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

29.11.2021

Konkurs obejmuje projekty z zakresu: – turystyki, – edukacji, – kultury i sztuki, – kultury fizycznej, – pomocy społecznej, – ochrony i promocji zdrowia, – ratownictwa i ochrony ludności,   W konkursie mogą wziąć udział: – organizacje pozarządowe, – podmioty kościelne, – stowarzyszenia JST, – spółdzielnie socjalne, – podmioty sportowe (UWAGA: szczegółowo zakres potencjalnych beneficjentów […]

Szkolenie i indywidualne konsultacje w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 2 grudnia 2021 Zapraszamy!

24.11.2021

Szanowne Organizacje Pozarządowe w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną i dużym ryzykiem zakaźnym rezygnujemy ze szkolenia w dużej grupie, jednak mamy dla Państwa propozycję dwóch spotkań doradczych w małych grupach do 5 osób. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Tarnowie Podgórnym zaprasza Państwa na specjalne szkolenie i konsultacje indywidualne w dniu 2 grudnia (czwartek) od 17:00 […]