Umowa na dofinansowanie budowy ZST podpisana

20 lipca Marszałek Marek Woźniak i Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka podpisali umowę na dofinansowanie budowy Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne.

 Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne, który tworzy Technikum i Szkoła Branżowa I st., jest największą gminną inwestycją oświatową Tarnowa Podgórnego.

To szkoła szyta na miaręmówi Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. – Wsłuchaliśmy się w potrzeby przedsiębiorców i mieszkańców, zbadaliśmy lokalny rynek pracy i stworzyliśmy nowoczesną placówkę, w której od 1 września 2020 r. kształcą się zawodowcy, m.in. logistycy, mechatronicy, informatycy i elektronicy. Technikum i Szkoła Branżowa dają także młodym mieszkańcom Gminy możliwość kontynuacji nauki blisko miejsca zamieszkania.

Oferta edukacyjna już w pierwszym naborze spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem – technikum było na drugim miejscu pod względem liczby uczniów na jedno miejsce wśród szkół Poznania i Powiatu Poznańskiego, a 1 września 2020 r. naukę rozpoczęło tu 152 uczniów. Co ważne, przedsiębiorcy uczestniczyli w każdym etapie realizowania tego przedsięwzięcia – od udziału w badaniach gminnego rynku pracy, przez współtworzenie oferty edukacyjnej, zapewnienie kadry nauczycieli zawodowych, wyposażanie pracowni, po zapewnienie miejsc praktyk zawodowych i stażów. Ponadto Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców utworzyło i wyposażyło szkolną Pracownię Innowacji Technologicznych, w której uczniowie Zespołu Szkół Technicznych mogą rozwijać swoje zawodowe pasje.

Budowa Zespołu Szkół Technicznych została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

Koszt budowy: ok. 50 mln zł

Wartość projektu unijnego: 28 564 960,37 zł

Wartość dofinansowania: 13 758 373,74 zł

 

Informacja na temat projektu