Harmonogram rekrutacji do przedszkoli [2023]

Znamy już harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

13 – 17 lutego 2023

pobieranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do danego przedszkola

27 lutego – 17 marca 2023

(termin postępowania uzupełniającego: 29 maja – 2 czerwca 2023)
złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3 kwietnia 2023

(termin postępowania uzupełniającego: 5 czerwca 2023)
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych niezakwalifikowanych

3 – 14 kwietnia 2023

(termin postępowania uzupełniającego: 5 – 13 czerwca 2023)
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia

24 kwietnia 2023

(termin postępowania uzupełniającego: 19 czerwca 2023)
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz informator przygotowany przez nas dla rodziców w związku z rekrutacja 2023 w Gminie Tarnowo Podgórne.