Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym przez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego

TYTUŁ PROJEKTU:

„Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym przez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego”.

NUMER UMOWY: UDA -RPWP03.06.00-30-007/09-00 z dnia 09.09.2009r.

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest zakupienie przez Gminę Tarnowo Podgórne dużego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wody o pojemności 5000 litrów oraz zbiornikiem na środek pianotwórczy o pojemności 500 litrów. Samochód zostanie przekazany do eksploatacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW:

Realizacja projektu umożliwi:

  • utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP Tarnowo Podgórne na wysokim poziomie,
  • poprawę bezpieczeństwa osób biorących udział w akcjach bojowych,
  • poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.
  • zwiększenie przydatności OSP Tarnowo Podgórne przy wspomaganiu jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas dużych akcji ratowniczych. Jest to szczególnie ważne z uwagi na  fakt, iż  OSP Tarnowo Podgórne jest włączona do struktury Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

WARTOŚĆ PROJEKTU: 737 901,40 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 442 740,84 zł

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 2010