Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego

Pragniemy poinformować, iż Gmina Tarnowo Podgórne uzyskała dofinansowanie projektu pn.

„Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego
w gminie Tarnowo Podgórne”

w formie umarzalnej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego „LED – oświetlenie energooszczędne” w okresie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

W ramach projektu przewiduje się kompleksową modernizację oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, obejmującą wymianę 1167 szt energochłonnych opraw oświetleniowych drogowych, parkowych i naświetlaczy na energooszczędne oprawy LED.

Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie poboru energii elektrycznej o blisko 77% oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w tym CO2 o 489,94 Mg/rok.

Wartość projektu: 2 887 866,19 zł

Dofinansowanie z formie pożyczki: 1 155 146,00 zł.

www.wfosgow.poznan.pl