Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego w Jankowicach

Pragniemy poinformować, iż Gmina Tarnowo Podgórne uzyskała dofinansowanie projektu pn.

„Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego w Jankowicach, gmina Tarnowo Podgórne”

w formie umarzalnej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu przedsięwzięć w zakresie ochrony i kształtowania przyrody w okresie od 2 maja 2018 r. do 16 maja 2018 r.

W ramach projektu przewiduje się kompleksową rewaloryzację przyrodniczą przypałacowego parku w Jankowicach, obejmującą odtworzenie zabytkowej zieleni na obszarze 1,6 ha, poprawę warunków siedliskowych drzewostanu na pow. 5,5 ha oraz ochronę 200 szt drzew przed bobrami. W szczególności inwestycja obejmuje:

  • Wycinkę 17 drzew,
  • Karczowanie nadmiernie rozrośniętych krzewów,
  • Odtworzenie trawników,
  • Nasadzenie 100 szt drzew leśnych,
  • Nasadzenie ponad 3200 szt krzew, roślin okrywowych i bylin,
  • Odtworzenie alei kasztanowcowej,
  • Wykonanie systemu nawadniania,
  • Nasadzenie 400 szt roślin jednorocznych.

Efektem realizacji projektu będzie podniesienie wartości przyrodniczych parku poprzez przywrócenie i zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów.

Wartość projektu: 259 946,32 zł

Dofinansowanie z formie pożyczki: 231 190,00 zł.

www.wfosgow.poznan.pl