Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 322037p w miejscowości Batorowo oraz Wysogotowo przez budowę chodnika

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

TYTUŁ ZADANIA:

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 322037P w miejscowości Batorowo oraz Wysogotowo przez budowę chodnika, Gmina Tarnowo Podgórne

 

DOFINANSOWANIE: 576 787,14 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADNIA: 720 983,93 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: 25.10.2023 r.

KRÓTKI OPIS ZADANIA:

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na budowie chodnika przy ulicy Batorowskiej w Batorowie i Wysogotowie. Długość wybudowanego chodnika wynosi 702 m a jego szerokość wynosi 2 m. Przebudowywana droga przebiega częściowo w terenie zabudowanym (zabudowa wielorodzinna, przedsiębiorstwa) a częściowo w terenie niezabudowanym