Budowa drogi polegająca na rozbudowie pasa drogowego ul. Wierzbowej w Wysogotowie

TYTUŁ PROJEKTU:

„Budowa drogi polegająca na rozbudowie pasa drogowego ul. Wierzbowej w Wysogotowie”

REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU:

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest budowa drogi polegająca na rozbudowie pasa drogowego na ulicy Wierzbowej w Wysogotowie na odcinku od ul. Skórzewskiej do ul. Długiej i budowa kanalizacji deszczowej.

KWOTA UDZIELONEJ DOTACJI:  1 277 213,23 zł brutto

ROK REALIZACJI: 2016r.