Wsparcie dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Głównym celem projektu jest:

ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji

Planowane efekty:

 • podniesienie wiedzy i kompetencji 150 uczniów, w tym 132 o specjalistycznych potrzebach;
 • podniesienie kwalifikacji 22 nauczycieli;
 • doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 90 uczniów;

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne:

 • Fakultety matematyczne dla klas trzecich w ramach koła zainteresowań z matematyki oraz informatyki;
 • Zajęcia dodatkowe dla klas drugich z matematyki w ramach koła zainteresowań z matematyki;
 • Wycieczki tematyczne z zakresu nauk ścisłych w ramach koła zainteresowań z matematyki;
 • Fakultety przyrodnicze (biologia, geografia, chemia, fizyka) dla klas trzecich w ramach koła zainteresowań przyrodniczych;
 • Zajęcia laboratoryjne z przyrody;
 • Zajęcia poszerzające wiedzę z biologii w ramach koła przyrodniczego;
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, przyrody oraz języka niemieckiego;
 • Warsztaty z umiejętności uczenia się;
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • Zajęcia logopedyczne;

Wartość projektu: 249 300,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 236 835,00 zł