Idziemy w świat po naukę i zabawę

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od sierpnia  2016 r. do sierpnia 2017 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 2 nowych oddziałów przedszkolnych, a tym samym 50 dodatkowych miejsc w przedszkolu „Pod Wesoła Chmurką” w Tarnowie Podgórnym. W ramach projektu zaplanowano realizację zajęć dodatkowych dla dzieci, kursy i studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej, a także doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Projekt zakłada zorganizowanie 384 h dodatkowych zajęć dodatkowych:

  • Realizacji dodatkowych zajęć z arteterapii
  • Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z psychologiem
  • Realizacja dodatkowych zajęć z logopedą

Planowane efekty: Realizacja powyższych celów bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie celów szczegółowych podziałania 8.1.1 WRPO 2014+ poprzez wzrost o 50 liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 letnich na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Planowanym efektem projektu jest również podniesienie wiedzy i kompetencji 50 dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, w tym o specjalnych potrzebach w ramach udziału w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych. Projekt zakłada również podniesienie wiedzy i/lub kompetencji 4 nauczycieli/pedagogów systemu oświaty biorących udział w kursach oraz studiach podyplomowych.

Wartość projektu: 527 850,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 448 672,50 zł