Zaufany urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji

TYTUŁ PROJEKTU: KAPITAŁ LUDZKI

„Zaufany urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji”.

NUMER UMOWY: UDA-POKL.05.02.01-00-087/13-00 z dnia 25.06.2014

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest wdrożenie elektronicznego systemu do Urzędu Gminy Tarnowo Podórne. Poszerzenie wiedzy pracowników na jego temat, sposób działania i korzyści płynące z korzystania z nowoczesnych systemów. Promowanie systemów wśród mieszkańców, którzy bez wychodzenia z domu, będą mieli możliwość załatwiania spraw urzędowych

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW:

Realizacja projektu umożliwi:

  • Wyszkolenie pracowników, którzy będą mogli promować system elektroniczny wśród mieszkańców
  • Załatwianie spraw urzędowych przez mieszkańców online
  • Poprawienie komunikacji między urzędem a mieszkańcami

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 257 139,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 068 568,15 zł

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 2013