Zagospodarowanie plaży Jeziora Lusowskiego

TYTUŁ PROJEKTU: „Zagospodarowanie plaży Jeziora Lusowskiego”

NUMER UMOWY: UDA-RPWP.06.01.01-30-066/09-00

OPIS PROJEKTU:

Projekt polega na zagospodarowaniu otoczenia Jeziora Lusowskiego obiektami kubaturowymi i elementami towarzyszącymi.

Projekt przewiduje powstanie:

 • budynku handlowo-usługowego
 • wiaty na sprzęt pływający i sportowy (wiata stalowa )
 • grilla
 • boiska do siatkówki (istniejące „dzikie” boisko do plażowej piłki siatkowej poddane zostanie renowacji poprzez dosypanie piasku i zamontowanie elementów wyposażenia, w tym również ogrodzenia)
 • boiska wielofunkcyjne o wymiarach 32×16
 • miejsca pod plac zabaw wraz z ogrodzeniem
 • trybuny na skarpie
 • schodów do punktu widokowego
 • pomieszczenia na odpadki
 • dróg, pieszojezdni i ścieżki rowerowe

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW

Dzięki realizacji projektu:

 • uzupełniona zostanie oferta wypoczynkowa oraz zwiększy się standard modernizowanego obiektu.
 • możliwe będzie polepszenie warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku
 • powstanie  doskonałe miejsce wypoczynku  wakacyjno – weekendowego zarówno dla mieszkańców Gminy jak i  mieszkańców Poznania

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 910 313,25 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 636 170,93 PLN

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 2010 r.