Urządzenie Parku im. Generała Muśnickiego w Lusowie

TYTUŁ PROJEKTU: PROW LEADER

„Urządzenie Parku im. Generała Muśnickiego w Lusowie”

NUMER UMOWY: NR 00267-6930-UM1530030/11 z dnia 10.10.2011

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu było zmodernizowanie placu położonego w centralnej części Lusowa, w celu zwiększenia atrakcyjności terenu, oraz podniesienia jego jakości. Realizacja przebiegła poprzez zagospodarowanie miejsc i zasobów przyrodniczych. Powstały też drogi piesze, oraz oświetlenie.

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW:

Realizacja projektu umożliwi:

  • Powstanie nowego miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców,
  • Polepszenie atrakcyjności miejscowości
  • Dzięki nowemu oświetleniu, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

WARTOŚĆ PROJEKTU: 273 695,53 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 174 000,00 z

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 2012