Przebudowa gminnego targowiska w Tarnowie Podgórnym

TYTUŁ PROJEKTU: PROW

„Przebudowa gminnego targowiska w Tarnowie Podgórnym „

NUMER UMOWY: NR 00005-6921-UM1560031/12 z dnia 04.03.2013

OPIS PROJEKTU:

Przebudowanie gminnego targowiska miało na celu rozwój sprzedaży bezpośredniej oraz lokalnej przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy. Pod targowisko położono nową nawierzchnię, zamontowano stałe stanowiska, a całość została ogrodzona.

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW:

Realizacja projektu umożliwi:

  • Stworzenie warunków dla możliwości rozwoju sprzedaży bezpośredniej
  • Polepszenie procesów integracyjnych między mieszkańcami
  • Stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli zakupić świeże warzywa i owoce

WARTOŚĆ PROJEKTU: 269 452,18 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 160 314,00 zł

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 2013