Poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy Tarnowa Podgórnego

TYTUŁ PROJEKTU: „Poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy Tarnowa Podgórnego”.

NUMER UMOWY: UDA-RPWP.02.02.02-30-034/08-00 z dnia 15 września 2009

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy do wyprowadzenia ruchu tranzytowego Poznań – Kaźmierz – Szamotuły poza Tarnowo Podgórne.

Planowana droga zostanie poprowadzona od drogi krajowej nr 92 (Poznań  – Świecko – Warszawa DK 94) w miejscu gdzie krzyżują się drogi:

 • gminna nr 322005P (ul. Poznańska)
 • powiatowa nr 2392P prowadząca do miejscowości Jankowice
 •  krajowa nr 92.

Miejsce to zostało oznaczone jako czarny punkt z uwagi na dużą liczbę wypadków.

Następnie droga prowadzić będzie w kierunku drogi gminnej nr 322002P (ul. Nowa),  oraz dalej do skrzyżowania dróg

 • powiatowej nr 111 (ul.23 Października),
 • gminnej nr 322004P (ul 27 Grudnia).

W ramach planowanej obwodnicy zaprojektowano dwa skrzyżowania typu rondo:

 • skrzyżowanie planowanej obwodnicy z drogą gminną nr 322002P (ul. Nowa)
 • skrzyżowanie planowanej obwodnicy z drogą powiatową nr 111 (ul.23 Października) i gminną nr 322004P (ul 27 Grudnia).

Projekt przewiduje wybudowanie drogi gminnej jedno jezdniowej o długości 1,744 km wraz 2 skrzyżowaniami typu rondo zgodnie z tabelą 4.1 wniosku. Ponadto projekt obejmuje budowę pobocza o szerokości (1x1m), ścieżki rowerowej 1,744 m, chodnika 3,488  km oraz rowem odwadniającym o długości (1×1,8 km). Planowana nośność nowo wybudowanej drogi wynosić będzie 100 kN/oś. Droga będzie spełniać parametry techniczne drogi zbiorczej

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW:

Realizacja projektu:

 • spowoduje wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Tarnowa Podgórnego
 • poprawi warunki mieszkaniowe w szczególności osób mieszkających w centrum Tarnowa Podgórnego
 • umożliwi dojazd z północnej części gminy w rejon drogi krajowej i zespołu oświatowego z ominięciem centrum Tarnowa Podgórnego
 • poprawi warunki prowadzenia działalności usługowej i gospodarczej na terenie Gminy
 • poprawi dostęp do lokalnej infrastruktury społecznej oraz terenów zieleni

WARTOŚĆ PROJEKTU: 13 570 920,32 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4 434 940,93 zł

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 2010