Budowa ścieżki rowerowej Batorowo – Lusowo

TYTUŁ PROJEKTU: PROW. LEADER

„Budowa ścieżki rowerowej Batorowo – Lusowo”

NUMER UMOWY: NR 00486-6930-UM1530155/12 z dnia 16.01.2013

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu było wybudowanie nowego odcinka ciągu rowerowego Gminy Tarnowo Podgórne, od Batorowa do Lusowa. Ścieżka ma przyczynić się do wzrostu liczny turystów-rowerzystów odwiedzających. Trasa rowerowa poprawi na terenie gminy infrastrukturę komunikacyjną w zakresie bezpiecznego poruszania się rowerzystów.

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW:

Realizacja projektu umożliwi:

  • Stworzenie warunków dla rozwoju aktywnego wypoczynku
  • Polepszenie warunków infrastrukturalnych dla rowerzystów
  • Zwiększenie atrakcyjności gminy

WARTOŚĆ PROJEKTU: 951 801,16 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 468 578 zł

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 2013