Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swadzimiu

TYTUŁ PROJEKTU: PROW LEADER

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swadzimiu”

NUMER UMOWY: NR 00256-6930-UM1530029/11 z dnia 10.10.2011.

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu było utworzenie wielofunkcyjnego boiska w Swadzimiu, w którego skład wchodziło boisko do piłki siatkowej, oraz boisko do koszykówki, które ma zapewnić mieszkańcom alternatywną formę spędzania czasu wolnego.

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW:

Realizacja projektu umożliwi:

  • Powstanie nowego miejsca, gdzie mieszkańcy mogą spędzać swój wolny czas
  • Pogłębienie procesów integracyjnych między mieszkańcami poprzez wspólną zabawę
  • Polepszenie warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku

WARTOŚĆ PROJEKTU: 249081,32 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 162 004,11 zł

ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 2012