Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wnioskodawca: Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym

Tytuł projektu: Pomoc stypendialna dla uczniów z terenów wiejskich, którzy uczęszczają do LO w Tarnowie Podgórnym

Wartość projektu: 23.032,00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 23.032,00 PLN

Planowany czas realizacji projektu: od  01/07/2006  do  31/08/2007

Krótki opis projektu:
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów Gminy Tarnowo Podgórne uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego kończącego się maturą, prowadzonego przez Gminę Tarnowo  Podgórne, poprzez poprawę dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Projekt zakłada przyznanie i przekazywanie 15 uczniom z terenów wiejskich i miast do 20 tys. Mieszkańców, gdzie nie ma publicznej szkoły średniej, stypendium w wysokości 150,00 PLN na 10 miesięcy wypłacanego przez okres roku szkolnego 2006/2007. Stypendium będzie przekazywane uczniom w formie środków finansowych przelewanych na wskazane konto bankowe.