Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich

Priorytet: Rozwój Społeczeństwa opartego na wiedzy

Działanie: Zwiększanie dostępu do edukacji –promocja kształcenia przez całe życie

Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Tytuł projektu: Szkoła Marzeń  – „Z tradycją w przyszłość”

Wartość projektu: 82.846,00 zł    

Wnioskowane dofinansowanie:  82.846,00 zł

Planowany czas realizacji projektu: od 14.10.2005 do 14.10.2006       

Krótki opis projektu:
Projekt związany jest z obrzędowością naszego regionu i z przeszłością wywodzącą się z wydarzeń historycznych. Zaplanowany został cykl zajęć mających przybliżyć postać generała J. Dowbora Muśnickiego, jego rodziny i wydarzeń związanych z przebiegiem Powstania Wielkopolskiego. Uczniowie przygotowali albumy o ciekawostkach z życia gen. J. Dowbora Muśnickiego i jego rodziny. W ciągu całego roku poprzez różne działania nawiązywano do zwyczajów i tradycji. W czasie ferii zimowych odbyło się spotkanie z rękodzielnictwem. Uczniowie: uczyli się malarstwa, malowali m. in. na szkle, na jedwabiu, haftowali, szydełkowali, uczyli się makramy. Gotowali i piekli potrawy charakterystyczne dla naszego  regionu.  Koło teatralne przygotowało spektakl o zwyczajach, obrzędach i tradycjach. Kontynuacją  był udział w festynie archeologicznym. Aby uwrażliwić dzieci na potrzeby własne i innych prowadzone były zajęcia z elementami programu „Spójrz inaczej”, który kładzie nacisk na kształtowanie osobowości. Również w tym celu prowadzona była „Akademia dla Rodziców”, jej zadaniem było m. in. wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych relacji w rodzinie. Przeprowadzony został  cykl zajęć, którego celem było zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowania w szkole i poza nią. Przez cały czas uczniowie z trudnościami oprócz zajęć wyrównawczych, opieki psychologa, pedagoga, logopedy mogli korzystać z pomocy przy odrabianiu zadań domowych. Wszyscy rozwijali swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych, wyrównywaniu szans edukacyjnych służyła m. in nauka drugiego języka obcego i zajęcia koła multimedialnego.