Partnerstwo miast 2004 – konferencje i seminaria

Projekt nr 04/0017

Wnioskodawca: Gmina Tarnowo Podgórne

Tytuł: Partnerstwo miast jako możliwość właściwego położenia w społeczeństwie Unii Europejskiej, po akcesji.

Wartość projektu: 16.782,14 euro

Wnioskowane dofinansowanie: 8.082,14 euro

Planowany czas realizacji: 30.04.2004 do 03.05.2004

Krótki opis projektu:
Projekt obejmuje cykl konferencji będących częścią Europejskich Dni Gminy Tarnowo Podgórne. W ramach obchodów zaproszeni zostali goście z Czech, Niemiec, Holandii i Litwy, którzy wzięli udział w zorganizowanych konferencjach i dyskusjach panelowych obejmujących następujące tematy:

  • „Obywatel w Unii Europejskiej”
  • „Różnorodność kulturowa fundamentem tożsamości europejskiej”
  • „Zarządzanie gospodarką lokalną w warunkach integracji europejskiej”