Aktywne obywatelstwo europejskie – Partnerstwo miast (Program Komisji Europejskiej)

Projekt nr 06/0806

Wnioskodawca: Gmina Tarnowo Podgórne

Tytuł: Partnerstwo miast – rozwój. Nowe cele po wstąpieniu do Unii Europejskiej.

Wartość projektu: 10.812,90 euro

Wnioskowane dofinansowanie: 10.812,90 euro

Planowany czas realizacji: 29.04.2006-04.05.2006

Krótki opis projektu: 
Projekt obejmuje uroczystości związane z 25 rocznicą współpracy pomiędzy holenderską gminą  Noordenveld, a Gminą Tarnowo Podgórne. Poza  uroczystymi obchodami  25 rocznicy współpracy gmin przewidziano w ramach projektu podsumowanie dotychczasowych inicjatyw przeprowadzonych przez miasta jak również rozpoczęcie nowych obejmujących takie dziedziny jak edukacje, sport,  rolnictwo, kulturę  oraz wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej.