Programy przedakcesyjne – SAPARD 2

Działanie 3: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich

Schemat 3.4: Drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich

projekt nr 734-15059/02

Tytuł:  Budowa drogi  gminnej w Lusówku

Wartość projektu: 1 049 539,96 PLN

Kwota dofinansowania: 469 673,76 PLN

Czas realizacji: 04. 200307. 2003

Krótki opis projektu: 
Nowo wybudowana droga stanowi połączenie dwóch dróg powiatowych (drogi  nr 219 z Lusowa z drogą nr 203 Jankowice – Lusówko ) Stanowi jeden ciąg komunikacyjny razem z drogą nr 219 i drogą nr 203. Przejazd nowa drogą  odbywa  się z pominięciem skrzyżowania w centrum Lusówka, co odciąża ruch w tej miejscowości.  Dzięki temu zwiększyła się atrakcyjność Lusówka jako miejscowości turystycznej.