Programy przedakcecyjne – SAPARD 1

Działanie 3: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich

Schemat 3.1: Zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnieniem

projekt nr 731-150036/02

Tytuł:  Budowa spinki wodociągowej  Tarnowo Podgórne – Sady

Wartość projektu: 576 557,72 PLN

Kwota dofinansowania: 285 228,86 PLN

Czas realizacji : 04..2003 – 07.2003

Krótki opis projektu:
Projekt polega na budowie spinki wodociągowej  o długości  2 657mb. Wykonanie przedmiotowej spinki wodociągowej  umożliwia zasilanie Północno- zachodniej części gminy Tarnowo Podgórne, w tym w szczególności miejscowości  Tarnowo Podgórne, Sady i  Góra. w wodę ze stacji uzdatniania wody w Wysogotowie. Pozwoli to również na eliminację niedoborów wody  oraz spadków ciśnienia w sieci w zachodniej części gminy oraz  zasilenie w wodę nowo powstające podmioty.