Programy przedakcecyjne – ISPA

Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/015/4 ( Kontrakt 4)

Tytuł: „Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne”

Wartość projektu: 104 400 000 euro

Kwota dofinansowania:  59 500 000 euro

Czas realizacji: III kwartał 2006- II kwartał 2009

Krótki opis projektu:
Projekt jest częścią przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczanie ścieków i zaopatrzenie w wodę w Poznaniu”, które obejmuje między innymi budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Tarnowo Podgórne, w tym w miejscowościach: Przeźmierowo, Baranowo, Chyby,  Wysogotowo. Zadanie polega na wykonaniu kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej o następującym zakresie rzeczowym:

  • kolektory grawitacyjne – 200-600 mm  o całkowitej długości 41.698 mm
  • rurociągi ciśnieniowe – 90-315 mm o całkowitej długości 11. 195 m
  • zbiornikowe przepompownie ścieków – 21 sztuk oraz modernizacja przepompownie strefowej w Baranowie
  • przyłącza 160mm o sumarycznej długości 8.899m