Skorzystaj z Centrum Wsparcia i Integracji

Centra Wsparcia i Integracji w Katowicach i Poznaniu zapewniają kompleksowe wsparcie, dzięki któremu osoby, które opuściły Ukrainę z powodu wojny, będą mogły odnaleźć się i sprawnie funkcjonować w naszym społeczeństwie, a także wieść w nim godne życie.

Potrzebujesz informacji w języku ukraińskim? Odwiedź stronę internetową przetłumaczoną na język ukraiński.

Kogo wspieramy?

Kto może skorzystać z naszych usług?

  • Jesteś osobą, która opuściła Ukrainę z powodu wojny i szukasz stałej pracy w Polsce?
  • Szukasz doradcy, który pomoże Ci odnaleźć się na polskim rynku pracy?
  • Masz pomysł na założenie własnej firmy i chcesz uzyskać wsparcie doradcze i finansowe?
  • Potrzebujesz pomocy w tłumaczeniu dokumentów, konsultacji prawnych lub psychologicznych?

W szczególności zachęcamy do udziału w projekcie osoby, które:

  • Przybyły do Polski z Ukrainy w wyniku trwających działań wojennych, w tym po 24.02.2022 r.
  • Pochodzą z regionów Ukrainy najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi.
  • Mają osoby na utrzymaniu i niskie dochody.
  • Należą do następujących grup: kobiety w wieku przedemerytalnym, społeczności LGBTQ+, mniejszości etniczne.

„Krok do pracy” Centra Wsparcia i Integracji w Katowicach i Poznaniu zapewniają kompleksowe wsparcie, dzięki któremu osoby, które opuściły Ukrainę z powodu wojny, będą mogły odnaleźć się i sprawnie funkcjonować w naszym społeczeństwie, a także wieść w nim godne życie.

Szkolenie zawodowe

Jeśli zdecydujesz się zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, potwierdzone odpowiednim dokumentem, skierujemy cię na wybrane szkolenie zawodowe, które ułatwi podjęcie pracy. Szkolenia odbywać się będą w zewnętrznych firmach szkoleniowych w Poznaniu i Katowicach. Każde szkolenie będzie zakończone egzaminem weryfikującym nabycie kwalifikacji zawodowych uprawniających do otrzymania certyfikatu i/lub zaświadczenia.

Kursy języka polskiego

Osoby, które mają barierę językową, utrudniającą im podjęcie zatrudnienia, skierujemy na kurs języka polskiego do szkoły językowej. Kurs nauki języka polskiego będzie prowadzony techniką warsztatową z naciskiem na praktyczne ćwiczenia. Kurs obejmuje ok. 80 godzin praktycznej nauki języka na różnych poziomach tj. A1, A2, B1.

Pomoc prawną

Nasi doradcy prawni pomogą ci w rozwiązywaniu indywidualnych, specyficznych problemów prawnych/finansowych/rodzinnych itp. Możesz skorzystać z poradnictwa indywidualnego, jak i grupowego w zakresie m.in. m. in. przysługujących ci praw, przywilejów, uprawnień, przygotowaniem i konsultacją dokumentów urzędowych, a także wskazując kontakt do dedykowanych instytucji pomocowych.

Doradztwo w zakresie zatrudnienia i wsparcie pośrednika pracy

Indywidualne sesje z zespołem specjalistów tj. doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Indywidualna diagnoza potrzeb oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania. Doradztwo grupowe ma na celu rozwijanie umiejętności UP z efektywnego poruszania się po rynku pracy i obejmie zagadnienia tj. sposoby skutecznego poszukiwania pracy (metody, narzędzia), efektywny kontakt z pracodawcą, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Granty na prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Dla osób zainteresowanych założeniem własnej firmy, przewidziano doradztwo, którego celem jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz przyznanie mikro grantów na uruchomienie własnego biznesu.

Wsparcie tłumacza

Nasi tłumacze zapewnią pomoc w tłumaczeniu podczas usług świadczonych w CWiI oraz w tłumaczeniu dokumentów urzędowych, CV itp. jeśli będziesz tego potrzebować.

Warsztaty psychologiczne

Podczas treningu umiejętności psychospołecznych, rozwiniesz umiejętności społeczne, zbudujesz motywację do zmiany zachowania, wyrobisz nawyk celowej aktywności, a w szczególności przygotujesz się czynnego udziału w życiu społecznym i prawidłowego wypełniania ról społecznych.

Ciekawe wydarzenia integracyjne tj. Targi Pracy, spotkania tematyczne

W naszych Centrach Wsparcia i Integracji będą odbywać się ciekawe wydarzenia tj. Targi Pracy, spotkania tematyczne np. z pracodawcami, wydarzenia integracyjne z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności, diaspory ukraińskiej i innych grup społecznych.

Opiekę nad dziećmi podczas trwania spotkań i szkoleń

Osoby uczestniczące w poszczególnych zajęciach w naszym Centrum Wsparcia i Integracji które, zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi w wieku 3-10 lat mogą skorzystać ze zorganizowanej opieki poprzez umieszczenie dziecka w Kąciku dla Dzieci pod nadzorem opiekuna – jednego z naszych pracowników CWiI. Natomiast jeśli zdecydujesz się na udział w szkoleniu lub kursie zawodowym, które odbywać się będzie w firmie zewnętrznej, zapewnimy zorganizowaną opiekę dla dziecka na czas trwania całego szkolenia/kursu w zewnętrznej placówce opieki na dzieckiem.