Przedszkola i szkoły dla dzieci z Ukrainy

WERSJA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM PONIŻEJ / УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ НИЖЧЕ

Za nami kolejny dzień działań związanych z obecną sytuacją w Ukrainie. Nasi mieszkańcy opiekują się coraz większą liczbą całych rodzin uchodźców. Przypominam, że dla wszystkich dzieci przybywających z Ukrainy przygotowaliśmy profesjonalną, bezpłatną opiekę pedagogiczną w naszych przedszkolach oraz szkołach.

W przypadku dzieci niemówiących w języku polskim tworzymy oddziały przygotowawcze z nauką języka polskiego we wszystkich placówkach oświatowych. Dzieci mówiące po polsku przyjmujemy do przedszkoli i szkół dla klas zgodnie z wiekiem ucznia.

Aby rozpocząć naukę w przedszkolu bądź szkole wystarczy się do niej zgłosić. Listę naszych placówek oświatowych można znaleźć na naszej stronie internetowej:

Oddział wyłącznie dla dzieci przybywających z Ukrainy zostanie uruchomiony w przedszkolu „Malowane Słonie” w Baranowie. Miejsca dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat wraz z wyżywieniem są również bezpłatne. Więcej informacji pod numerem telefonu 691 431 997.

____________

За нами наступний день діяльності, пов‘язаноної з теперішньою ситуацією в Украінї. Наші мешканці опікуються щораз більшою кількістю цілих родин біженців.

Нагадую, що для всіх дітей, які приїжджають з України, ми приготували професійну, безкоштовну педагогічну опіку в наших садочках та школах.

У випадку, якщо діти не розмовляють польською мовою, створюємо для них підготовчі відділи з вивчення польської мови у всіх освітніх закладах. Дітей, розмовляючих польською мовою, приймаємо до садочків і шкіл в класи відповідно до віку учня.

Щоб розпочати науку в садочку чи в школі, потрібно звернутися у ці заклади. Список наших освітніх закладів можна знайти на інтернетній сторінці:

Відділ виключно для дітей, що приїхали з України, буде відкритий в садочку «Мальовані Слоники»( Malowane Slonie) в Баранові. Місця для дітей віком 2,5-6 років з врахуванням харчування є безкоштовними. Більше інформації можна звати по телефону 691 431 997.